Contact
RanQ training
Kerntaken Home   »  Kerntaken  »   Training

Training

Kwaliteitszorg staat of valt met de ‘personele’ kant. Veel, op papier, goede kwaliteitssystemen blijken bij de audit, de check, toch nog onvoldoende te functioneren.

De training van medewerkers op het gebied van kwaliteitszorg is een belangrijke schakel gebleken bij de implementatie. Het is de bovendien één van de invullingen van het "act" kwadrant in de Deming-cirkel.

De trainingen van RanQ zijn vanuit de praktijkervaring, gericht op de praktijk van alledag. Het gaat tenslotte om meetbare, haalbare doelen voor de korte, én de lange termijn. RanQ begeleidt uw medewerkers op basis van de door u gewenste procedures en beoordelingsvragen. Onze werkwijze zorgt er voor dat de medewerkers tijdens de trainingsperiode de werkmethoden reeds toepassen en hierdoor makkelijk kunnen worden overgedragen aan (nieuwe) collega’s.

RanQ verzorgt de training en opleiding voor individuele medewerkers (kwaliteitsfunctionarissen) en complete teams. Het model voor de training is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie en wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever met als voorbeelden:

  • Begeleiding van meerdere personen tegelijk op locatie;
    RanQ zal bij de medewerkers "on the job" aanwezig zijn en zal de mensen begeleiden met als uitgangspunt dat de geleerde aandachtspunten direct in de praktijk worden uitgevoerd.
    Hét grote voordeel van de werkplekbegeleiding is uiteraard het hoge leerrendement. Medewerkers waarderen deze praktische en intensieve vorm van trainen enorm.
  • één-op-één training;
    Soms is een één-op-één training op de werkplek van medewerkers een goede manier om de puntjes op de 'i' te zetten. Bijvoorbeeld als vervolg op een maatwerktraject of omdat een specifieke auditbevinding een intensieve begeleiding vereist.
    Bij een één-op-één training gaat RanQ een aantal dagdelen met een medewerker aan de slag om op de werkplek bestaande knelpunten en onduidelijkheden te bespreken en op te lossen. Tegelijkertijd worden kennis en vaardigheden verankerd in de praktijk van alledag.

Naast het uitvoeren van eigen trainingen participeert RanQ als (gast)docent voor diverse vakgebieden bij opleidingsinstituten. Uitgaande van een specifieke opleidingsvraag kan RanQ met het eigen netwerk behulpzaam zijn bij het zoeken naar maatwerk oplossing, binnen het reguliere aanbod van cursussen met open inschrijving of in-company opleidingen.