Contact
RanQ consultancy
Kerntaken Home   »  Kerntaken  »   Consultancy

Consultancy

Best goed is niet best.

Maar wil dat zeggen dat iedereen producten moet gaan leveren van ongekende soliditeit en oneindige levensduur?
Die producten zouden veel te duur worden. Daar is geen vraag naar. Uw onderneming heeft dan geen recht van bestaan.

Kwaliteit is vooral beheersing van de processen zodat uitval en foutieve producten worden voorkomen. Verbetering van de procesbeheersing houdt dan automatisch een verbetering van de productiviteit in.

Het is de taak van het management om inzicht te hebben in de processen.
Ranq helpt u en uw bedrijf om dit inzicht te verkrijgen of te verbeteren. Vanuit het proces wordt gewerkt aan een beheersbaar documentensysteem en systematische kwaliteitszorg. Centraal staat hierbij het model van Deming: Plan, do, check, act.
RanQ kan u adviseren over:

  • Het opzetten van processchema's;
  • Het documenteren van het proces;
  • Het opzetten en het beheer van kwaliteitsdocumentensystemen;
  • Het uitvoeren van plan, do, check, act.

Uw voordeel?

RanQ beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en biedt u oplossingen vanuit de praktijk. Door van de kennis en ervaring van RanQ gebruik te maken kunt u meer tijd aan uw eigen primaire proces(sen) besteden. RanQ werkt bovendien met korte communicatielijnen, resultaatgericht en zonder overhead.