Contact
RanQ audit
Kerntaken Home   »  Kerntaken  »   Audit

Audit

Door in de Deming Cirkel niet alleen de plan- en do-fase te definiëren, maar ook de resultaten te meten en hiervan te leren, bent u in staat om daadwerkelijk te besturen. Veel organisaties blijven "hangen" in de plan- en do-fase. RanQ helpt u om dit te doorbreken en via auditing het derde kwadrant van de Deming Cirkel in te vullen.

Interne audit wordt vaak gezien als hét instrument voor de check. De toets of een proces voldoet aan de gestelde doelen of eisen.

Maar auditing is meer en kan op vele fronten worden ingezet als instrument.
Uiteraard voor een reguliere (verplichte) interne audit, maar ook voor:

  • Directie audit;
  • Leverancier audit (zowel voor leveranciers van producten als diensten);
  • Beoordeling opleidingsrendement of opleidingsbehoefte;
  • nulaudits (nulmetingen).

In de meeste gevallen worden de audits uitgevoerd bij u op locatie. Laat u deze audits bovendien uitvoeren door RanQ, dan levert dat onmiddellijk een meerwaarde.

  • RanQ is onafhankelijk;
  • Uw medewerkers blijven beschikbaar voor de taken in het primaire proces;
  • RanQ brengt nieuwe, specifieke kennis en ervaring in;
  • RanQ maakt als externe, interne auditor geen deel uit van uw organisatorische hierarchie.

RanQ kan zorg dragen voor de uitvoering van uw volledige auditplanning.
RanQ rapporteert de auditbevindingen. Met deze rapportages bent u in staat om (verbeter)doelstellingen daadwerkelijk te managen.