Contact
RanQ disclamers
Home   »  Disclamers

RanQ website disclamer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt RanQ geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan RanQ.

Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiŽren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RanQ.